HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

VP HÀ NỘI 
  • Bán hàng: 0916 409 720
  • Kĩ thuật: 0948 906 655
CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH 
  • Bán hàng: 0988 589 709
  • Kĩ thuật: 0866 113 757
HOTLINE
  • Hà Nội: 0912 002 160
  • Hồ Chí Minh: 0979 580 571

Máy Phay CNC Mycenter-HX400iFTGA

28.9” x 24” x 24”
(735 x 610 x 610mm)

Máy Phay CNC Mycenter-HX500iTGA

34.3” x 28” x 26”
(870 x 710 x 660mm)

Máy Phay CNC Mycenter-HX630iTGA

41.34” x 33.46” x 35.43”
(1,000 x 800 x 820mm)

Máy Phay CNC Mycenter-HX800iLTGA

55.11” x 49.21” x 52.16”
(1,400 x 1,250 x 1,325mm)

Máy Phay CNC Mycenter-HX1000i

80.31” x 51.97” x 53.94”
(2,040 x 1,320 x 1,370mm)

Máy Phay CNC Mycenter-HX1250i

80.31” x 51.97” x 53.94”
(2,040 x 1,320 x 1,370mm)

Thong ke