HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

VP HÀ NỘI 
  • Bán hàng: 0916 409 720
  • Kĩ thuật: 0948 906 655
CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH 
  • Bán hàng: 0988 589 709
  • Kĩ thuật: 0866 113 757
HOTLINE
  • Hà Nội: 0912 002 160
  • Hồ Chí Minh: 0979 580 571

Máy Phay CNC Mycenter-HX500iG#40/630

34.3” x 31.5” x 36.6”
(870 x 800 x 930mm)

Máy Phay CNC Mycenter-HX250iG

12” x 12” x 13”
(305 x 305 x 330mm)

Máy Phay CNC Mycenter-HX300iG/400

18.1” x 20.1” x 22.0”
(460 x 510 x 560mm)

Máy Phay CNC Mycenter-HX400iG/500

24” x 24” x 24”
(610 x 610 x 610mm)

Máy Phay CNC Mycenter-HX500iG#40/630

34.3” x 31.5” x 36.6”
(870 x 800 x 930mm)

Máy Phay CNC Mycenter-HX500iG#50/630

34.3” x 31.5” x 36.6” 
(870 x 800 x 930mm)

Máy Phay CNC Mycenter-HX630G/800

43.3” x 36.2” x 41.3”
(1,100 x 920 x 1,050mm)

Máy Phay CNC Mycenter-HX800G

61.0” x 51.2” x 55.1”
(1,550 x 1,300 x 1,400mm)

Máy Phay CNC Mycenter-HX400iFTGA

28.9” x 24” x 24”
(735 x 610 x 610mm)

Máy Phay CNC Mycenter-HX500iTGA

34.3” x 28” x 26”
(870 x 710 x 660mm)

Máy Phay CNC Mycenter-HX630iTGA

41.34” x 33.46” x 35.43”
(1,000 x 800 x 820mm)

Máy Phay CNC Mycenter-HX800iLTGA

55.11” x 49.21” x 52.16”
(1,400 x 1,250 x 1,325mm)

Thong ke