HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

VP HÀ NỘI 
  • Bán hàng: 0916 409 720
  • Kĩ thuật: 0948 906 655
CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH 
  • Bán hàng: 0988 589 709
  • Kĩ thuật: 0866 113 757
HOTLINE
  • Hà Nội: 0912 002 160
  • Hồ Chí Minh: 0979 580 571

Attack by ndphong2111

23.6” x 20.1” x 20.1”
(600 x 510 x 510mm)

Attack by ndphong2111

30” x 20.1” x 20.1”
(760 x 510 x 510mm)

Attack by ndphong2111

50” x 28” x 25” (1,270 x 710 x 635mm)

Attack by ndphong2111

40.2” x 20.1” x 20.1” (1,020 x 510 x 510mm)

Máy Phay CNC Mycenter-3020G, 15k

30” x 20.1” x 20.1” (760 x 510 x 510mm)

Máy Phay CNC Mycenter-3020G, 20k “Sparkchanger”

30” x 20.1” x 20.1”
(760 x 510 x 510mm)

Máy Phay CNC Mycenter-3020G, 20k

30” x 20.1” x 20.1”
(760 x 510 x 510mm)

Máy phay CNC Mycenter-2XD Sparkchanger

23.6” x 20.1” x 20.1”
(600 x 510 x 510mm)

Máy Phay CNC Mycenter-3XD

30” x 20.1” x 20.1”
(760 x 510 x 510mm)

Máy Phay CNC Mycenter-4XiD

40.2” x 20.1” x 20.1”
(1,020 x 510 x 510mm)

Thong ke