HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

VP HÀ NỘI 
  • Bán hàng: 0916 409 720
  • Kĩ thuật: 0948 906 655
CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH 
  • Bán hàng: 0988 589 709
  • Kĩ thuật: 0866 113 757
HOTLINE
  • Hà Nội: 0912 002 160
  • Hồ Chí Minh: 0979 580 571

Máy Phay giường CNC Bridgecenter-6G#40

60.2” x 43.1” x 28.0”
(1,530 x 1,095 x 710mm)

Máy Phay Giường CNC Bridgecenter-6G#50

60.2” x 43.1” x 28.0”
(1,530 x 1,095 x 710mm)

Máy Phay Giường CNC Bridgecenter-8G#50

80.0” x 43.1” x 28.0”
(3,032 x 1,095 x 710mm)

Máy Phay Giường CNC Bridgecenter-10G

100.0” x 63.6” x 31.5”
(2,540 x 1,615 x 800mm)

Thong ke