HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HÀ NỘI
  • Bán hàng: 0904 656 786
  • Kĩ thuật: 0914 405 977
HỒ CHÍ MINH
  • Bán hàng: 0988 589 709
  • Kĩ thuật: 0987 129 244
HOTLINE
  • Hà Nội: 0912 762 891
  • Hồ Chí Minh: 0979 580 571

Máy Phay CNC Mycenter-HX1000i

80.31” x 51.97” x 53.94”
(2,040 x 1,320 x 1,370mm)

Máy Phay CNC Mycenter-HX1250i

80.31” x 51.97” x 53.94”
(2,040 x 1,320 x 1,370mm)

Thong ke