HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HÀ NỘI
  • Bán hàng: 0904 656 786
  • Kĩ thuật: 0914 405 977
HỒ CHÍ MINH
  • Bán hàng: 0988 589 709
  • Kĩ thuật: 0987 129 244
HOTLINE
  • Hà Nội: 0912 762 891
  • Hồ Chí Minh: 0979 580 571

Máy Phay CNC Mycenter-4XT

31.50” x 24.02” x 20.08”
(800 x 610 x 510mm)

Máy Phay CNC Mycenter-3XT

30.7” x 20.1” x 17.3”
(780 x 510 x 439mm)

Thong ke