HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HÀ NỘI
  • Bán hàng: 0904 656 786
  • Kĩ thuật: 0914 405 977
HỒ CHÍ MINH
  • Bán hàng: 0988 589 709
  • Kĩ thuật: 0967 219519
HOTLINE
  • Hà Nội: 0912 762 891
  • Hồ Chí Minh: 0979 580 571

Máy Phay CNC Mycenter-3020G, 15k "Sparkchanger"

30” x 20.1” x 20.1”
(760 x 510 x 510mm)

Máy Phay CNC Mycenter-3020G, 15k

30” x 20.1” x 20.1” (760 x 510 x 510mm)

Máy Phay CNC Mycenter-3020G, 20k “Sparkchanger”

30” x 20.1” x 20.1”
(760 x 510 x 510mm)

Máy Phay CNC Mycenter-3020G, 20k

30” x 20.1” x 20.1”
(760 x 510 x 510mm)

Máy phay CNC Mycenter-2XD

23.6” x 20.1” x 20.1”
(600 x 510 x 510mm)

Máy Phay CNC Mycenter-3XD

30” x 20.1” x 20.1”
(760 x 510 x 510mm)

Máy Phay CNC Mycenter-4XiD

40.2” x 20.1” x 20.1”
(1,020 x 510 x 510mm)

Thong ke