HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HÀ NỘI
  • Bán hàng: 0904 656 786
  • Kĩ thuật: 0914 405 977
HỒ CHÍ MINH
  • Bán hàng: 0988 589 709
  • Kĩ thuật: 0967 219519
HOTLINE
  • Hà Nội: 0912 762 891
  • Hồ Chí Minh: 0979 580 571

Máy Phay CNC Supercell-300G

18.1” x 16.1” x 18.1”
(460 x 410 x 460mm)

Máy Phay CNC Supercell-400

20.1” x 20.1” x 20.1”
(510 x 510 x 510mm)

Thong ke