HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HÀ NỘI
  • Bán hàng: 0904 656 786
  • Kĩ thuật: 0914 405 977
HỒ CHÍ MINH
  • Bán hàng: 0988 589 709
  • Kĩ thuật: 0967 219519
HOTLINE
  • Hà Nội: 0912 762 891
  • Hồ Chí Minh: 0979 580 571

Máy Phay CNC Mytrunnion-4G

24” x 24” x 19.7”
(610 x 610 x 500mm)

Máy Phay CNC Mytrunnion-5G

32” x 29.3” x 19.7”
(815 x 745 x 500mm)

Máy Phay CNC Mytrunnion-7G

46.9” x 52.6” x 30.1”
(1,190 x 1,335 x 765mm)

Thong ke