HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HÀ NỘI
  • Bán hàng: 0904 656 786
  • Kĩ thuật: 0914 405 977
HỒ CHÍ MINH
  • Bán hàng: 0988 589 709
  • Kĩ thuật: 0987 129 244
HOTLINE
  • Hà Nội: 0912 762 891
  • Hồ Chí Minh: 0979 580 571

Bridgecenter-12G

18.1” x 16.1” x 18.1”
(460 x 410 x 460mm)

Bridgecenter-10G

18.1” x 16.1” x 18.1”
(460 x 410 x 460mm)

Bridgecenter-8G#50

31.50” x 24.02” x 20.08”
(800 x 610 x 510mm)

Bridgecenter-6G#50

18.1” x 16.1” x 18.1”
(460 x 410 x 460mm)

Bridgecenter-6G#40

60.2” x 43.1” x 28.0”
(1,530 x 1,095 x 710mm)

Thong ke