HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HÀ NỘI
  • Bán hàng: 0904 656 786
  • Kĩ thuật: 0914 405 977
HỒ CHÍ MINH
  • Bán hàng: 0988 589 709
  • Kĩ thuật: 0967 219519
HOTLINE
  • Hà Nội: 0912 762 891
  • Hồ Chí Minh: 0979 580 571

Máy Phay CNC Bridgecenter-6G#40

60.2” x 43.1” x 28.0”
(1,530 x 1,095 x 710mm)

Máy Phay CNC Bridgecenter-6G#50

60.2” x 43.1” x 28.0”
(1,530 x 1,095 x 710mm)

Máy Phay CNC Bridgecenter-8G#50

80.0” x 43.1” x 28.0”
(3,032 x 1,095 x 710mm)

Máy Phay CNC Bridgecenter-10G

100.0” x 63.6” x 31.5”
(2,540 x 1,615 x 800mm)

Máy Phay CNC Bridgecenter-12G

120.0” x 63.6” x 31.5”
(3,050 x 1,615 x 800mm)

Máy Phay CNC Jigcenter-5

32” x 29.3” x 19.7”
(815 x 745 x 500mm)

Thong ke